Правила за поверителност

Правила за поверителност

Последна промяна: май 2018 г.

Обща информация

Поверителността на вашите лични данни е една от основните опасения на Croif Web Solutions SRL, със седалище в ул. 1 Декември nr. 124, Тунари, окръг Илфов, като оператор на данни.
Този документ има за цел да Ви информира за обработката на личните ви данни в контекста на използването на уеб сайта myblog.bg. ( „Сайт“)

Категории обработени лични данни

Ако решите да посетите сайта, Croif Web Solutions LLC ще обработва личните Ви данни, които предоставяте директно в използването на Сайта, като данните, които предоставяте в раздел данни за връзка / въпроси / коментари / жалби, доколкото ни се обаждате по този начин.

III. Целите и основите на обработката

Ако сте посетител на сайта, Croif Web Solutions SRL обработва вашите лични данни, както следва:

(електронна поща, SMS) за търговска комуникация на продуктите и услугите, предлагани от Croif Web Solutions SRL чрез Сайта.

Тема: Обработката на данните ви за тази цел се основава на Вашето съгласие, ако решите да я предоставите.

Можете да изразявате съгласието си за обработка на данни за тази цел, като попълните и маркирате съответното поле във формата за абонамент за бюлетин, наличен на Сайта. За да се откажете от получаване на такива търговски съобщения, можете да използвате опцията в края на всяка електронна поща / sms, съдържаща търговски съобщения.

Предоставянето на данните ви за тази цел е доброволно. Отказът да дадете съгласие да обработвате данните си за тази цел няма да има отрицателни последици за вас.

да решавате жалби, жалби и да наблюдавате трафика и да подобрявате опита си в Сайта.

Тема: обработка на данните ви за тази цел се основава на законния интерес на Croif Web Solutions Ltd. за да се гарантира правилното функциониране на сайта и за трайно подобряване на посетителската опита на Сайта, включително чрез решаване на различни коментари, въпроси или оплаквания.

Предоставянето на данните ви за тази цел е доброволно. Отказът от предоставяне на данни за тази цел няма да има отрицателни последици за вас.

Продължителността на обработката на данните ви

По принцип Croif Web Solutions SRL ще обработва вашите лични данни толкова, колкото е необходимо за постигането на гореспоменатите цели за обработка.

Ако се оттегли съгласието си за обработка на данни за маркетингови цели, Croif Web Solutions LLC ще престане обработката на личните Ви данни за тази цел, но без това да повлияе обработка, извършена от Croif Web Solutions SRL на съгласието, изразено от вас, преди неговото оттегляне ,

Разкриване на лични данни

Местоположение за обработка Croif Web Solutions LLC може да разкрие данните си партньори, на трети лица или организации, подпомагащи Croif Web Solutions SRL в дейността чрез сайта (например куриерски фирми, ИТ доставчиците на услуги), или на централните / местните публични органи в следните примерни изброени случаи:

за администрирането на сайта;
в случаите, когато ще се изискват такова оповестяване, за да присъжда награди или други съоръжения теми, получени в резултат на участието им в различни рекламни кампании, организирани от Croif Web Solutions SRL чрез сайта;
да поддържате, персонализирате и подобрявате сайта и неговите услуги;
за извършване на анализ на данни, тестване и изследване, наблюдение на употребата и тенденциите в дейността, разработване на функции за сигурност и удостоверяване на потребителя;
за предаване на маркетингови съобщения при условията и ограниченията, предвидени в закона;
когато разкриването на лични данни се осигурява от закона и т.н.

Прехвърляне на лични данни

Личните данни, предоставени на Croif Web Solutions SRL, могат да се прехвърлят извън Румъния, но само в държави в Европейския съюз.

VII. Вашите права

Съгласно условията на законодателството по отношение на обработването на лични данни, като заинтересовани страни, има следните права:

право на информация, или правото да получи подробна информация за преработката, извършена от Croif Web Solutions SRL, както е описано тук;
право на достъп до информация, или правото да получи потвърждение от Croif Уеб решения дружество по отношение на обработката на лични данни и подробности за дейностите по обработка и как данните се обработват, целта на която е обработката, получателите или категории получатели, и т.н.
право на поправка или надясно, за да се получи корекцията незабавно оправдани от Croif Web Solutions Ltd. неточни лични данни / необосновано и завършване на непълни данни; Корекция / завършване ще бъде съобщено на всеки получател, които са били предадени данни, освен ако това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.
правото да изтрива данни без излишно забавяне ( „правото да бъдеш забравен“), ако те се прилагат една от следните причини:
те вече не е необходимо за целите, за които са събрани или обработени са;
ако съгласие е оттеглена и няма друго правно основание за обработка;
когато субектът на данните възразява срещу обработката и има основателна причина да надделее;
ако лични данни са били обработени незаконно;
където личните данни трябва да бъдат изтрити, за да се съобразят с правно задължение;
лични данни са събрани във връзка с предоставянето на услуги на информационното общество, в съответствие с правото на Съюза или националното законодателство, което е обект на оператора.

Възможно е, че в резултат на искане за заличаване Croif Web Solutions Ltd. до анонимни данни (липсва такъв личен характер) и да продължи в тези условия за обработка за статистически цели;

надясно, за да се ограничи обработка до степен, че:
човек оспорва точността на данните, за период, който позволява проверка на точността на данните;
обработката им е незаконна и субектът на данните не им изтриване на лични данни, вместо призова за ограничаване на използването им;
контролера вече няма нужда от лични данни, предназначени за преработка, но изискват заинтересованото лице и за установяването, упражняването или защитата на правната правосъдие; или
предмет се противопоставя преработка (с изключение на директен маркетинг), за периода от време, за да се увери, че законните права на приоритет на операторите над тези на засегнатото лице.
право на преносимост на данните, т.е. (и) правото да получава лични данни в структуриран вид, които обикновено се използват в четим формат, както и (II) правото да има такива данни, които се предават от Croif Web Solutions SRL към друг администратор на лични данни, до степен, че условията, предвидени в закона;
правото му на възражение – по отношение на дейностите по обработка може да бъде упражнено чрез изпращане на искане, както е посочено по-долу;
по всяко време, по причини, свързани с конкретната ситуация, в която субектът на данните, че данните са предназначени да бъдат обработвани в рамките на законния интерес на Croif Web Solutions LLC или под обществен интерес, освен ако Croif Web Solutions LLC може да посочват законен и убедителни причини оправдаващи работа и има предимство пред интересите, правата и свободите на субектите на данни и целта е установяването, упражняването или защитата на правото правосъдие;
по всяко време, безплатно и без основание, че данните, отнасящи се обработват за директен маркетинг.
правото да не бъде обект на автоматизирани индивидуални решения, а именно правото да не бъде обект на решение само въз основа на задачите за обработка автоматично, включително профилиране, което поражда правни последици по отношение на субекта на данните или да повлияят подобни в -а значителна степен;
право да се обръща на националния надзорен орган за обработка или съдилища на личните данни, доколкото това е необходимо.

За допълнителни въпроси относно това как личните данни се обработват и да упражнява тези права, моля, свържете се по електронната поща: dpo@croif.ro.

Тази уеб страница използва „бисквитки“. За повече информация как да използвате тези файлове, моля, посетете следната връзка: Използване на Cookies политика.

MyBlog.bg
Logo